Menu Sluiten

Frequently asked questions

Je kan onze website raadplegen en kijken welke kinderbegeleiders nog een plekje vrij hebben. Je mag verschillende kinderbegeleiders vrijblijvend contacteren om kennis te maken. Eens je een kinderbegeleider gekozen hebt, kan je gebruik maken van de inschrijvingsknop op onze website of ons telefonisch contacteren om je inschrijvingsafspraak bij de dienst te maken. Opgelet! Je kan dus pas een inschrijvingsafspraak maken nadat je bent langsgeweest bij de kinderbegeleider.

  • Attest inkomenstarief. Dit kan je aanvragen met je E-ID via de site http://mijn.kindengezin.be
  • Opvangplan. Dit vul je samen met je onthaalouder in
  • Klevertje van het ziekenfonds

Bij ondertekening van de schriftelijke overeenkomst wordt een waarborg aangerekend die gelijk is aan de ouderbijdrage voor één maand en die maximaal 250 euro bedraagt. Dit bedrag waarborgt de effectieve start van de opvang. De waarborg wordt bij het einde van de opvang terugbetaald wanneer het terugvorderingsformulier is ingediend en op voorwaarde dat alle rekeningen (ook de rekening van de laatste maand opvang) vereffend zijn.

Voor de aanmaak van het elektronisch dossier wordt een eenmalige administratieve vergoeding van 30 euro aangerekend. Indien het inkomenstarief minder is dan 15 euro per dag wordt een eenmalige administratieve vergoeding van 15 euro aangerekend. Indien een sociaal tarief is toegekend, wordt er geen eenmalige administratieve vergoeding aangerekend. Indien de opvang minder dan 10 maanden zal duren, wordt een administratieve vergoeding aangerekend van 3,5 euro per maand. Indien de opvang minder dan 10 maanden zal duren en het inkomenstarief minder is dan 15 euro per dag, wordt een administratieve vergoeding aangerekend van 1,5 euro per maand.

Vul het aanvraagformulier in dat je tijdens de inschrijving kreeg. Je kan ook een versie hiervan vinden op onze website. Wanneer je laatste factuur voldaan is, mag je het bedrag binnen de 2 maanden terug op je rekening verwachten.

Alle waarborgen die niet werden teruggevraagd, worden binnen het jaar automatisch teruggestort.

Opvang moet niet stoppen wanneer een kind 2,5 jaar is. Het is mogelijk dat je kind nog niet klaar is om de hele dag naar school te gaan of dat je naschoolse opvang nodig hebt. Sommige kinderbegeleiders bieden de mogelijkheid om schoolgaande kinderen tot 12 jaar op te vangen buiten de schooluren, tijdens verlofdagen en in vakantieperiodes. Vraag dit gerust even na.

Hoeveel je moet betalen voor opvang hangt af van verschillende factoren: je inkomen, de duur van de opvang, het aantal kinderen, eventuele meerlingen en uitzonderlijk ook van een moeilijke financiële situatie. Luiers, flesvoeding en bepaalde maaltijden zijn niet inbegrepen in de prijs.

Gebruik deze link om meer te weten te komen over de kostprijs: https://www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief/

Onder bepaalde voorwaarden zijn de opvangkosten voor kinderopvang fiscaal aftrekbaar.
Hiervoor moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • De kinderopvang moet plaatsvinden binnen de Europese Economische Ruimte en buiten de uren dat het kind les volgt (voor- en naschoolse opvang, kinderen die nog niet naar school gaan, opvang tijdens weekends,...).
  • Het opvangkind moet jonger dan 12 jaar zijn of jonger dan 18 jaar indien het kind een zware handicap heeft.
  • Het kind moet fiscaal ten laste van je zijn of de helft van het belastingvoordeel moet aan jou zijn toegekend.
  • Je moet beroepsinkomsten hebben.
  • De kosten moeten betaald worden aan bepaalde instellingen of personen: instellingen of voorzieningen binnen de Europese Economische Ruimte die erkend zijn door 'Kind en Gezin', het 'Office de la Naissance et de l'Enfance', de regering van de Duitstalige gemeenschap OF instellingen of voorzieningen die gesubsidieerd of gecontroleerd worden door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen OF instellingen die gecontroleerd, erkend of gesubsidieerd worden door buitenlandse openbare instellingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte OF scholen binnen de Europese Economische Ruimte of instellingen en voorzieningen die verbonden zijn met de school of de inrichtende macht van de school.
  • Je moet bewijsstukken van de opvang kunnen voorleggen aan de administratie.

Wij helpen je zoeken naar vervangopvang. Indien mogelijk proberen we een andere kinderbegeleider binnen je eigen regio te vinden. Neem dus zeker contact op met onze dienst als je kinderbegeleider afwezig is.

Als het kindje wisselende dagen naar de opvang gebracht wordt, wordt er een gemiddeld aantal dagen per week/per maand genoteerd in het opvangplan.

Elke wijziging in het opvangplan moet minstens één maand vooraf aangevraagd worden op de dienst, zowel door de ouder als de kinderbegeleider.

Opvangplannen zijn er om een zo goed mogelijke planning te garanderen, zodat vrije plaatsen optimaal benut kunnen worden. Bedoeling is dat wie 4 dagen per week opvang reserveert, ook 4 dagen per week komt. Het zou zonde zijn dat gereserveerde plaatsen niet worden gebruikt en andere kindjes daardoor niet kunnen worden opgevangen. Bij vooraf gemelde afwezigheden op gereserveerde opvangdagen zullen er dan ook ‘respijtdagen’ moeten worden ingezet. Zodra je vooraf bepaalde respijtdagen zijn opgebruikt, zal je een opvangdag bij ongerechtvaardigde afwezigheid moeten betalen.

Dit hangt er vanaf hoe lang je kind per dag wordt opgevangen.

 Hoeveel %  van de dagprijs betaal je?
van 5u tot minder dan 11u (= volle dag)100%
minder dan 5u (= halve dag)60%
11u en meer160%
enkel overnachting van minder dan 13u100%
enkel overnachting van 13u of meer

160%

Voor buitenschoolse kinderopvang kan er een tarief van 40% toegekend worden aan kinderen die minder dan 3u in de opvang aanwezig zijn.

Gezinsopvang ken je wellicht beter onder de noemer 'onthaalouder'. Een groepsopvang is dan weer hetzelfde als een kinderdagverblijf.

 

Gezinsopvang is dus bij de onthaalouder thuis (max. 8 kindjes tegelijkertijd), groepsopvang is buitenshuis in een kinderdagverblijf of crèche (met meestal 2 of 3 kinderbegeleiders voor max. 18 kindjes tegelijkertijd).